Privacy verklaring

Persoonsgegevens zoals naam, adres gegevens en telefoonnummers worden opgeslagen voor het maken van offertes en facturen en voor het leggen van contact.


Deze gegevens worden opgeslagen zoals vermeld in het dataregister


In het dataregister staat omschreven welke behandeling er plaats vinden met persoonsgegevens,waar ze zijn opgeslagen en hoe dat beveiligd is.


Deze persoonsgegevens worden zolang bewaard als ik daarvoor toestemming heb van de eigenaar of tot de bewaartermijn  voor de belastingdienst is verlopen.(10 jaar)


Gegevens kunnen ten alle tijden worden aangepast ,opgevraagd of verwijdert op verzoek van de eigenaar door middel van het sturen van een email naar info@plusfour.nl met als onderwerp persoonsgegevens.


Persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derde tenzij daar schriftelijk toestemming voor verkregen is.


Klachten, vragen of opmerkingen omtrent het opslaan van persoonsgegevens kunt u sturen naar info@plusfour.nl

 

© Plusfour Milieubouw 2014