Timmerwerk voor burger- en utiliteitsbouw

   • aftimmerwerk
   • stelwerkzaamheden
   • constuctie timmerwerk
   • klein timmerwerk

Timmerwerk voor renovatie

   • sloopwerkzaamheden
   • hang- en sluit werk
   • wanden en planfonds maken
   • aftimmerwerk
   • klein timmerwerk

Voor timmerwerk kan een contract worden afgesloten op basis van uurloon en tijdsduur van het project.

Voor ieder project wordt een minimale tijdsduur bepaald aan de hand van de hoeveelheid werk die u als opdrachtgever verwacht.

Aan de hand hiervan van wordt een offerte gemaakt. Hierin wordt een aanbieding voor een contract met een bepaalde looptijd,een vast uurtarief en vaste uren per week.

© Plusfour Milieubouw 2014